Začínáme jezdit

Správný sed na koni
Korektní jezdecký sed je základem jezdeckého uměni. Pouze vyvážený a uvolněný sed je předpokladem pro správné působení na koně. Proto jeho teoretická znalost i jeho soustavné procvičování a zdokonalování jsou pro jezdce nezbytné.
 
Ani na chvíli nepochybuj, že základem jízdy na koní je SED. Jedině jeho pevnost, klidnost, pružnost a schopnost přizpůsobit se pohybům koně umožňuje dokonalé ovládání. Sed, který koně nebude rušit v hubě ani ve hřbetě, ti umožnívychutnávat pohyb koně. Jen díky správnému sedu můžeš nasadit bezchybnou pobídku. Sed rovněž podstatnou měrou podporuje chodivost a držení koně a v neposlední miře dokáže také koně uklidni.. Uejména, jde-li o koně vadného temperamentu.
Pevnost sedu neznamená křeč. Ke správnému (a tudíž pevnému sedu) kromě délky třmenů a správné polohy chodidel ve třmenech patří i sezezní V NEJHLUBŠÍM MÍSTĚ SEDLA. (blíže k přední rozsoše)a pevný stistk stehen, kolen a holení. Pevnost sedu se nejmarkantněji projevuje brilantním udržováním rovnováhy jezdce. Rozhodně to není mechanické držení silou. To by se mohl rovnou přivázat nebo přilepit :-D.
Prostředky k upevnění sedu jsou: ježdění bez třmenů, prostocviky a práce na kavaletách
 
Sed na stojícím koni
Sedací kosti- spočívají stejnoměrně v nejhlubším bodě sedla podsunuty poněkud dopředu
Kostrč- je ve středu sedla
Kyčle- jsou kolmo v sedle
Stehna- jsou rozevřena v rozkroku, přiléhající celou plochou na sedlo a umožní hluboký sed a nízkou polohu kolena
Kolena- jsou přiložena ploše k sedlu, mezi nimi nesmí být mezezra (pak by jsi se držel je lýtkem či patou)
Holeně- jsou přiloženy na zadním okraji podbřišníku v lehkém dotyku s koněm, vždy připraveny včas působit (posuneš-li holeněpříliš dopředu, opřením do                     třmenů docílíš jedině posunutí sedacích kostí k zadní rozoše a budeš se tak jen velice těžce přizpůsobotvat pohybům koně.
            Naopak pokud posuneš holeně bez přiložení příliš dozadu, bude Ti chybět pevný sed a velmi brzy se seznámíš s matičkou zemí :-D
Chodidla- opírají se nejširší částí o můstek třmene tak, že jezdec našlapuje více na palec (ze strany je více vidět podrážka)
Paty- prošlápnuté, aniž by strnul kotník
Kotníky- průžné, čímžse zsnadňuje držení třmenů a volnost holeně pro pobízení
Trup- vzpřímený, spočívá na stydké kosti a obou kostech sedacích, břišní svalstvo je povoleno
Kříž- je rovný, ohebný spíše nepatrně prohnutý dopředu než nahrbený
Ramena- jsou volně spuštěna a poněkud vzad
Prsa- jsou lehce vyklenuta
Lokty- jsou volně spuštěny dolů, nesmějí odstávat od těla, stejně chybné je však také křečovité přitisknutí
Ruce- jsou na přední rozsochou, aniž by se jí dotýkají
Hlava-vzpřímena