Co nám koně říkají

Co kůň říká ušima
Gesto                                              Význam
Uši zašpičatěné dopředu                 "Co se to tam vepředu děje!"
Uši na stranu                                 "Slyším něco ze strany!" 
Uši visí na stranu                           "Dřímu"
Uši zašpičatělé dozadu při jízdě      "Dávám pozor na to, co ode mne požaduješ"
Uši položené dozadu                      "Dávej pozor, nemůžu tě vystát, kousnu tě nebo kopnu"
Živě pohybující se uši                     "Děje se tu toho tolik, že nevím, kde mám poslouchat dřív"
 
            
Co kůň říká hlavou a krkem
Gesto                                              Význam
Zvedání a poklesávání hlavy             "Pokouším se vidět ostřeji"
Potřásání hlavou                              "Pryč s mouchami" nebo "To se musím tedy divit"
Házení hlavou do výšky                   "To jsem se polekal"
Zvedání hlavy s postrčením              "Hej, starej se o mě"
Otáčení hlavy ke straně                    "S tím nechci nic mít"
Kývání hlavou sem a tam(tkalcování) "Nudím se"
 
Co kůň říká nohama
Gesto                                               Význam
Zvedání zadní nohy                           "Dávej pozor vyrážím"
Zvedání přední nohy s kvikáním         "Jen drž odstup, ještě nejsme přátelé
Podupávání nohama                          "Buď tak hodný, nech mě na pokoji" nebo při sedlání:"Nemám chuť do práce"
Hrabání- žebrání                               "Dej mi něco k jídlu"
            - před válením                       "Teď si udělám pěkné místo k válení"
            - ve sněhu                             "Chci najít něco ke žrádlu"
 
Co kůň říká ohonem 
Gesto                                                 Význam
Ohon velmi vysoko zdvižený                U hřebců při boji nebo namlouvání nevěsty nebo na úprku nebo ve hře či nadšeném pozdravu
Ohon daleko natažený                          V pohybu či při úmyslu se pohybovat nebo zvyšit rychlost všeobecná pozornost
Ohon visí                                             Spánek, dřímota, bolest, nemoc
Stažený ohon                                       Strach
Kořen ohonu svisle nahoru (u hříbat)      "Chci si s tebou hrát"
Mrskání ohonem                                   Stísněnost, nervozita či hněv
 
Co kůň říká tlamou a nozdrami
Gesto                                                             Význam
Visící dolní pysk                                              U starších koní při únavě nebo ve velkém horku či odpočinku
Dlouhý horní pysk (tlama mírně pootevřena)       Pokud se kň chce válet nebo mýt, nebo když chce ukázat ostatním jedinců, že by se rád nechal drbat
Pevně zavřená tlama (Nozdry napjaté rozšířené) Pozorný či bojácný
Vyceněné zuby                                                Nezaměnitelné gesto při ohrožení - pozor kousnu tě
Ohrnutí pysků-flémování                                   Když zachytí zajímavý pach
při otevřené tlamě                                             Klenutí horního pysku dozadu. Toto lze pozorovat obvzláště u hřebců a valachů, když cítí klisnu
Dělání tlamičky u hříbat                                    Gesto podřezenosti vůči starším jedincům, ale také vůdči předmětům nahánějícím strach
Zývaní (kombinované s protahováním)                Pro uvolnění sval před spaním, ale i po probuzení či při nudě
 
 
Gesta jsou pouze orientační, jelikož mohou mít vícero významů.